Vis emner under Forside

ÆLDRERÅDSVALG 2017

Alle borgere over 60 år har ret til at vælge et Ældreråd.

 

Til det kommende valg til Ældrerådet for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 skal der vælges ialt 9 medlemmer.

 

Ældrerådet skal høres om alle forhold, der drejer sig om ældre. Det kan eksempelvis være boliger, pleje og omsorg, trafikforhold, frivilligt arbejde, genoptræning, tandpleje og madordninger.

 

Ældrerådet udtaler sig desuden om budgettet på ældreområdet og om tilsynet med vore plejecentre.

 

Ældrerådet har blandt andet, til opgave, at holde løbende kontakt til ældrebefolkningen, så problemer, behov og ønsker kan formidles videre til Byrådet.

 

Ældrerådet behandler ikke enkelt- og personsager.

 

Vi håber, at mange vil afgive deres stemme.

Jo større stemmeprocent, des mere gennemslagskraft har Ældrerådet.

 

 

OPSTILLING TIL VALG TIL ÆLDRERÅDET

Kandidater anmeldes til Velfærd og Sundhed, Rådhustorvet 4, Horsens, på blanket "Anmeldelse af kandidat til valget til Ældrerådet i Horsens Kommunefor perioden 1. januar 2017 - 31. december 2021.

Blanket findes her

Blanketten kan også hentes i Informationen på Rådhuset.

Sidste frist for opstilling til valg til Ældrerådet er mandag den 28. august 2017 kl. 12:00.

 

 

VALG TIL ÆLDRERÅDET

Udsendelse af stemmemateriale sker primo oktober 2017.

Sidste frist for rettidig aflevering af stemmesedler er fredag den 20. oktober 2017

 

 

 

Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk