Vis emner under Forside

En plejebolig er en ældre– og handicapvenlig bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner og personale. Formålet med en plejebolig er at understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed samt sikre egnede botilbud til dig med handicap.

 

Hvem kan få en plejebolig?


Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp, eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine ønsker og behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i aktiviteter. Der er mulighed for at spise sammen med de øvrige beboere, såfremt du ønsker det.


Hvordan får jeg en plejebolig?

Du og din familie kan kontakte kommunen med henblik på visitation til plejebolig. Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Horsens Kommunes Handicap og Ældrerådgivning på telefon 76 29 45 00 mandag til fredag kl. 8.30-13.00 

Hvad koster det at bo i plejebolig?


Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Den visiternede myndighed er behjælpelig med at udregne din husleje. Du betaler også for el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk