Vis emner under Forside

Plejeboliger på Ceres er et hjemligt og hyggeligt sted som danner rammen for trivsel, aktiviteter og samvær. Hos os vil du opleve et trygt miljø præget af respekt, omsorg tillid og udvikling. 

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse.
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Ceres Centret

 

På Ceres 1. sal har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent Aktivitetscenter

Daghjem


For yderligere oplysninger kontakt

Ceres Centret

1. sal, Plejeboliger
Nørretorv 1-3
8700 Horsens
Tlf: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk


Daglig leder:
 
Stenunn Sif Kaplan
Tlf.: 76 29 28 39
E-mail: ssssk@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk