Vis emner under Forside

Egebo er opført som små boenheder. Ideen bag de små enheder er, at skabe trygge rammer om et liv, der kommer så tæt som muligt på det hverdagsliv, du levede i din egen bolig. Der er 4 små huse med 9 lejligheder i hvert hus.

Ønsker du at få en bolig skal Horsens Kommunes visitation visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig, kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter.

Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Horsens Kommunes Handicap og Ældrerådgivning på telefon 76 29 45 00 mandag til fredag kl. 8.30-13.00 

 

Egebo er tilknyttet Vesterled og Egebos venner. Et bruger- og pårørenderåd er ved at blive etableret.


For yderligere oplysninger kontakt

Egebo

Møllevangen 4-10
8740  Brædstrup
Tlf: 76 29 78 50 
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk 

Daglig leder: Heidi Kristensen
Tlf: 76 29 70 80 
E-mail: heik@horsens.dk  

Indholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk