Vis emner under Forside

Gefionshave er et hjemligt og hyggeligt sted, som danner rammen for trivsel, aktiviteter og samvær.

På Gefionshave vil du opleve et trygt miljø præget af respekt, omsorg, tillid og udvikling.

Gefionshave er et moderne plejehjem, hvor du vil opleve:

 

Livskvalitet, selvbestemmelse og indflydelse som en naturlig del af hverdagen.

Støtte til at vedligeholde ressourcer og styrke selvværd.

Plads til privatliv, naboskab og fællesskab.

 

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse.
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Gefions Have

 

På Gefionshave har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

 

 

 

 

 

 For yderligere oplysninger kontakt

Gefionshave

Sønderbrogade 74 B ,
8700 Horsens
Tlf: 76 29 71 40 
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder: 
Camilla Frænde
Tlf.: 76 29 71 41
E-mail: caf@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk