Vis emner under Forside

Nørrevang Centret er et hjemligt og hyggeligt sted som danner rammen for trivsel, aktiviteter og samvær.

På Nørrevang Centret oplever du et trygt miljø, som er præget af respekt, omsorg, tillid og udvikling.

Vi er et moderne plejehjem, hvor du oplever:

  • Livskvalitet, selvbestemmelse og indflydelse som en naturlig del af hverdagen.
  • Støtte til at vedligeholde ressourcer og styrke selvværdet.
  • Plads til privatlivet, naboskab og fælleskab.

 

Dine mål for tilværelsen sættes i centrum.

Du involveres i eget liv ved, at vi sammen tilrettelægger plejen, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles, med henblik på at styrke din livskvalitet. 

På Nørrevang Centret vil du som pårørende opleve, at der er fokus på et godt samarbejde og god dialog mellem dig og ledelsen/plejepersonalet på stedet.

Plejepersonalet er tvunget til at prioritere opgaver, derfor forventer vi, at du hjælper til med praktiske opgaver som eksempelvis opvask efter besøg i hjemme eller let rengøring.

 

Se film om Nørrevang

 

På Nørrevang Centret har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent aktivitetscenter


For yderligere oplysninger kontakt

Nørrevang Centret

Brådhusvej 50
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 49 15
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder
Henrik Brandt
Tlf.: 76 29 49 02
E-mail: hebr@horsens.dk

 

Indholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk