Vis emner under Forside

Orions Hus er et hjemligt og hyggeligt sted som danner rammen for trivsel, aktivieteter og samvær

 

På Orions Hus oplever du et trygt miljø, som er præget af respekt, omsorg, tillid og udvikling.

Vi er et moderne plejehjem, hvor du oplever:

  • Livskvalitet, selvbestemmelse og indflydelse som en naturlig del af hverdagen.
  • Støtte til at vedligeholde ressourcer og styrke selvværdet.
  • Plads til privatlivet, naboskab og fælleskab.

 

Dine mål for tilværelsen sættes i centrum.

Du involveres i eget liv ved, at vi sammen tilrettelægger plejen, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles, med henblik på at styrke din livskvalitet. 

I Orions Hus vil du som pårørende opleve, at der er fokus på et godt samarbejde og god dialog mellem dig og ledelsen/plejepersonalet på stedet.

Plejepersonalet er tvunget til at prioritere opgaver, derfor forventer vi, at du hjælper til med praktiske opgaver som eksempelvis opvask efter besøg i hjemme eller let rengøring.

 

Se film om Orions Hus

 

På Orions Hus har vi aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet.

Aktiviteter i plejeboliger

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Orions Hus

Fabrikvej 6
8700 Horsens
Tlf: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder: 
Stenunn Sif Kaplan
Tlf.: 76 29 38 93
E-mail: ssssk@horsens.dk

Indholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk