Vis emner under Forside

Vores aktiviteter medvirker til øget livskvalitet hos den enkelte, ved at du som beboer inddrages i hverdagsaktivitet, hvor dine ressourcer kommer i spil. Aktiviteterne tager udgangspunkt i din identitet, forskellige roller og vaner.

Som oftest er vores aktiviteter tilrettelagt i grupper eller én til én ud fra en månedsplan/opslag.

Der tages højde for dine behov og ønsker, samt at aktiviteten er tilpasset dit funktionsniveau. Alle beboere inddrages i det omfang, de ønsker og kan.

Dine pårørende er velkomne til at deltage i igangværende aktiviteter for at have en oplevelse sammen med dig. Sammen med frivillige og lokale institutioner, skabes meningsfulde aktiviteter til glæde og gavn for beboere/borgere, medarbejdere og de frivillige selv.

Forudsætningen er, at du opnår en følelse af stadigvæk at kunne bidrage til fællesskabet, samt en følelse af at være værdsat og uundværlig. Derudover stræber vi efter, at du skal få gode oplevelser og venskaber på tværs.

Eksempel på aktiviteter:

  • Busture - f.eks. besøg på andre plejehjem, restaurantbesøg, indkøb m.m.
  • Fællessang
  • Kreative sysler
  • Forskellige spil som kortspil, bowling, bocca, Carl Johan, banko m.m.
  • Drivhus
  • Forberedelse til højtidsaktiviteter

Formålet med aktiviteterne er at stimulere sanser, vedligeholde færdigheder, skabe venskaber imellem beboere, skabe nærvær og derved forebygge følelsen af ensomhed.

Da aktiviteterne bygger på dine ønsker og behov, er der en forventning om, at du ytrer dine aktivitetsønsker. Vi ønsker og håber om, at alle deltager aktivt eller ved tilstedeværelse.

Aktiviteterne som Aktivitetsafdelingen står for, foregår formiddag, eftermiddag og aften samt i nogle weekender. Herudover vil der være andre aktiviteter døgnet rundt, som plejepersonalet, pårørende og frivillige varetager i det omfang, der er mulighed for det.


For yderligere oplysninger kontakt

Præsthøjgården

Ternevej 66
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 28 00
E-mail: VitalHorsens@horsens.dk

Aktivitetsmedarbejder
Anette Kristensen (Afd. F. parterre)
Tlf.: 76 29 49 78
Mobil: 51 72 47 06
E-mail: anekri@horsens.dk

Charlotte Christensen (Afd. B/C)
Tlf.: 76 29 49 78
Mobil: 23 39 77 44
E-mail: chha@horsens.dk

Trine Villadsen (Afd. F stuen)
Mobil: 23 37 10 50
E-mail: trv@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk