Vis emner under Forside

Skovly er et hjemligt og hyggeligt sted, som danner rammen for trivsel, aktiviteter og samvær. Hos os oplever du et trygt miljø præget af respekt, omsorg, tillid og udvikling.

Skovly er et moderne plejehjem, hvor du vil opleve:

  • Livskvalitet, selvbestemmelse og indflydelse som en naturlig del af hverdagen
  • Støtte til at vedligeholde ressourcer og styrke selvværdet
  • Plads til privatliv, naboskab og fælleskab

Dine mål for tilværelsen sættes i centrum.

Du involveres i eget liv ved, at vi sammen tilrettelægger plejen, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles, med hensigt på at styrke din livskvalitet.

På Skovly vil du som pårørende opleve, at der er fokus på et godt samarbejde og god dialog mellem dig, ledelsen og plejepersonalet på stedet.

Plejepersonalet er tvunget til at prioritere opgaver, hvor vi forventer at du som pårørende vil hjælpe til med de praktiske opgaver som eksempelvis opvask efter besøg i hjemmet eller let rengøring.

Se film om Skovly

På Skovly har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent aktivitetscenter

For yderligere oplysninger kontakt

Skovly Centret

Horsensvej 38
8732 Hovedgård
Tlf.: 76 29 78 53
E-mail: SunhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Birthe Elisabeth Pedersen
Tlf.: 76 29 78 61
E-mail: bipe@horsens.dk

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk