Vis emner under Forside

Aktiviteter medvirker til øget livskvalitet hos den enkelte, ved at beboeren inddrages i hverdagsaktivitet og hvor ressourcer kommer i spil. Aktiviteterne tager udgangspunkt i identitet og forskellige roller og vaner.

Som oftest er vores aktiviteter tilrettelagt i grupper eller én til én ud fra en ugeplan/månedsplan.

Der tages højde for dine behov og ønsker, samt at aktiviteten er tilpasset dit funktionsniveau. Alle beboere inddrages i det omfang, de ønsker og kan.

Dine pårørende er velkommen til at deltage i igangværende aktiviteter for at have en oplevelse sammen med dig.

Sammen med frivillige og lokale foreninger skabes meningsfulde aktiviteter til glæde og gavn for beboere/borgere, medarbejdere og de frivillige selv.

Vores beboere opnår en følelse af stadigvæk at kunne bidrage til fællesskabet, samt en følelse af at være værdsat og nødvendig. Derudover stræber vi efter, at du får gode oplevelser og venskaber på tværs.

 

Eksempel på aktiviteter:

  • Busture
  • Kaffeselskab
  • Kreative sysler
  • Forskellige spil såsom kortspil, bowling, bocca, Carl Johan, banko m.m.
  • Besøg i hinandens lejligheder eller hos andre plejehjem.
  • Forberedelse til højtidsaktiviteter

Formålet med aktiviteterne er at stimulere sanser, vedligeholde færdigheder, skabe relationer imellem dig og de øvrige beboere, skabe nærvær og derved forebygge følelsen af ensomhed.

Da aktiviteterne bygger på dine ønsker og behov forventer vi, at du ytrer dine aktivitetsønsker. Vi ønsker, at du deltager aktivt eller ved tilstedeværelse.

Aktiviteterne som Aktivitetsafdelingen står for, foregår formiddag, eftermiddag og aften samt i nogle weekender. Herudover vil der være andre aktiviteter døgnet rundt, som plejepersonalet, pårørende og frivillige varetager i det omfang, der er mulighed for det.


For yderligere oplysninger kontakt

Søndergården

Søndergade 43
8740 Brædstrup
Tlf.: 76 29 28 00
E-mail:VitalHorsens@horsens.dk

Aktivitetsmedarbejder
Ditte Glerup Hinrup
Mobil: 23 39 66 67
E-mail: dhi@horsens.dk

 

 

 

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk