Vis emner under Forside

Hvis du er handicappet, ældre eller har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere, kan du søge om hjemmepleje.

Du kan få støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet samt få leveret mad.

Praktisk hjælp dækker over hjælp med f.eks. rengøring, tøjvask, indkøb og ærinder i bank og på posthus.

Personlig pleje dækker over støtte til eks. personlig hygiejne, påklædning og hjælp til at spise.

Støtten kan ydes varigt, midlertidigt eller som lejlighedsvis aflastning, og du kan få støtte uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan blive tilbudt rehabiliteringsforløb sammen med og eventuelt i stedet for støtten, som vil hjælpe dig til at kunne klare flere opgaver selv og dermed få større uafhængighed i hverdagen.

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan være hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb samt ærinder i bank eller på posthus. Støtten ydes ud fra en individuel vurdering og tilrettelægges sammen med dig. Målet er, at du kan blive boende i din bolig og være så selvhjulpen som mulig.

Rengøring:
Du kan få hjælp til rengøring hver 2. uge af et areal, der svarer til en 2-værelses lejlighed. Indsatsen omfatter eksempelvis:

 • Rengøring af gulvflader
 • Rengøring af sanitet på badeværelse
 • Skift af sengelinned
 • Rengøring af hjælpemidler og køleskab

Tøjvask:
Du kan få støtte til tøjvask hver 2. uge. Ved inkontinens eller andre specielle situationer kan du eventuelt få bevilget hyppigere vask. Indsatsen omfatter eksempelvis:

 • Hjælp til sortering af tøjvask
 • Vask af tøj i egen maskine
 • Ophængning og nedtagning af vasketøj
 • Lægge tøj sammen og på plads

Indkøb:
Du kan få støtte til indkøb 1 gang om ugen. Indsatsen omfatter eksempelvis:

 • Hjælp til udarbejdelse af indkøbsliste samt bestilling af varer
 • Udbringning af varer
 • Hjælp til at modtage og sætte varer på plads

Ærinder i bank samt på posthus:
Har du væsentlige problemer med at ordne nødvendige ærinder på posthus eller i bank, kan du 1 gang om måneden få hjælp til at hæve penge til daglige fornødenheder samt sende og hente post.

Personlig pleje

Personlig pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, påklædning og støtte til at spise. Støtten ydes ud fra en individuel vurdering og tilrettelægges ud fra dine mål og behov. Formålet med indsatsen er at støtte dig til at have et så uafhængigt og selvstændigt hverdagsliv som muligt.

Personlig pleje omfatter eksempelvis:

 • Toiletbesøg
 • Hjælp til personlig pleje
 • Hudpleje
 • Forflytning
 • Vending/lejring
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Støtte til tilberedning og servering af mad og drikke.

Krav til dit hjem

Krav til hjemmet:

Du kan få støtte lige meget, hvilken slags bolig du bor i.

Hjemmeplejen skal kunne udføre sit arbejde i overensstemmelse med reglerne for sundhed og sikkerhed. Der vil derfor blive foretaget en arbejdspladsvurdering af dit hjem. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at blandt andet hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som personalet skal bruge, er i orden.

Du skal desuden være indstillet på, at det kan være nødvendigt – både for din og hjemmeplejens skyld – at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i din bolig..

Hvem leverer støtten?

 

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver (praktisk hjælp) eller hjælp til personlig pleje, kan du frit vælge hvem af de følgende godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen:

Berits Hjemmepleje

Den kommunale hjemmepleje

Konsortiet - Svane Pleje/Rengøringskælderen

 

 

Du kan se Horsens Kommunes samlede kvalitetsstandarder for:

Hjælp og pleje


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Telefonomstillingen i Servicecentret

Langmarksvej 61
8700 Horsens
Tlf: 76 29 28 00
E-mail: Sundhed-FS@horsens.dk

Telefontider:
Mandag-torsdag:  07.45-15.30
Fredag: 07.45-13.45

 

 

 

 

 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk