Vis emner under Forside

Det kan være sket pludseligt eller have været på vej over længere tid. Uanset hvorfor du har brug for hjemmepleje er det vigtigt, at den har høj kvalitet og tager udgangspunkt i dine behov.

I Horsens Kommunes Hjemmepleje holder vi vores personlige pleje, træning og praktisk hjælp op imod en høj standard!

Når du er visiteret til hjemmehjælp, aftaler hjemmeplejen sammen med dig, med udgangspunkt i dine ønsker og drømme, hvordan din hjemmepleje skal skrues sammen.  

Det er de færreste, der ønsker at have behov for hjælp. Målet med hjemmeplejen, er at hjælpe dig selv med at klare så mange af dine daglige gøremål som muligt, blive mere selvhjulpen og dermed få større livskvalitet.

 
Hjemmeplejen i Horsens Kommune er kendetegnet ved at:

  • have høj kvalitet
  • tage udgangspunkt i dine behov
  • kende dit lokalområde
  • kunne rådgive dig om sundhed, træning og aktiviteter

Brug dig selv


Det er vigtigt, at du er aktiv og bruger din krop, for at kunne bevare så stor en indflydelse på din hverdag som muligt. Du kan blive tilbudt aktiverende træning i dit eget hjem, så du kan (for)blive mere selvhjulpen i de daglige funktioner og aktiviteter.

I samarbejde med terapeuterne i Horsens Kommune kan hjemmeplejen lave en konkret plan for din udvikling og mestring med afsæt i personlig og realistiske mål.

Hvad kan du få hjælp til?


Hjemmeplejen i Horsens Kommune hjælper dig med de opgaver, du midlertidigt ikke kan klare, eller kun vanskeligt klarer på egen hånd. Du kompenseres, der hvor du ikke selv kan. Afhængig af dine evner, gør hjælperen tingene sammen med dig -  ikke for dig.

Du kan naturligvis få hjælp alle ugens dage - også weekender, samt aften og nat.

 

 

 For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Telefonomstillingen i Servicecentret

Langmarksvej 61
8700 Horsens
Tlf: 76 29 28 00
E-mail: Sundhed-FS@horsens.dk

Telefontider:
Mandag-torsdag:  07.45-15.30
Fredag: 07.45-13.45

 

 

 

 

 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk