Vis emner under Forside

Du kan få hjælp til madservice, hvis du, der efter en individuel vurdering, midlertidig eller varig, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tilberede den varme mad.

For at du kan få hjælp til madservice forudsættes det, at

  • der ikke kan kompenseres ved et hjælpemiddel eller træning af fysiske færdigheder.
  • du ikke har andre i husstanden, der kan udføre opgaven eller hente mad i nærliggende center.
 Følgende leverandører leverer madservice i Horsens Kommune: 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk