Vis emner under Forside

Vi vejleder, rådgiver, oplærer, hjælper og støtter dig i sundhedsfremmende tiltag ved midlertidig eller kronisk sygdom . Målet er, at du så vidt muligt kan varetage din egen sygdom samt mestre et aktivt liv længst muligt.  

Du skal visiteres til hjemmesygepleje, evt. på henvisning fra praktiserenede læge, eller fra hospitalsafdeling, ambulatorium eller speciallæge.

Hjemmesygeplejen i Horsens har ligeledes en akut funktion, hvor sygeplejersken i akut opståede situationer foretager observationer, ekstra målinger og vurdering i samarbejde med dig og din praktiserende læge/vagtlægen.

Sammen med dig planlægger sygeplejersken sundheds-/plejeforløbet, så du oplever en sammenhæng og føler dig medinddraget. Sygeplejersken samarbejder desuden tværfagligt, med dine pårørende, hjemmeplejen, terapeuter, hospital samt din praktiserende læge.

Hvad kan hjemmesygeplejen blandt andet hjælpe mig med?

  • Medicinhåndtering
  • Varetagelse af intravenøs væskebehandling og antibiotikabehandling  
  • Behandling, undersøgelse samt oplæring til selv at kunne varetage opgaver ifm. f.eks.sårbehandling, pleje af stomi/katheter og sukkersyge.  
  • Bevilling af hjælpemidler til inkontinens - f.eks. bleer og bind.        

Hvor foregår hjemmesygeplejen?

Sygeplejen foregår, som udgangspunkt, i en af Horsens Kommunens 6 sygeplejeklinikker.  Disse er lokaliseret forskellige steder i Horsens Kommune. Du har mulighed for at komme i den klinik, som passer dig bedst enten i forhold til din bopæl eller evt. i forhold til din arbejdsplads.Sygeplejen kan også foregå hjemme hos dig. I de tilfælde er det sygeplejersken, der sammen med dig vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Hvad koster det?

Hjemmesygepleje gratis.

Dog er der egenbetaling på:

  • medicin
  • produkter til sårplejebehandling
  • visse former for hjælpemidler.

 

Vi har 7 akutpladser på Vital Horsens.

Et ophold på en Akutplads er et tilbud til dig, der har akut behov for tættere observation, pleje, behandling og træning pga. f.eks. infektion, væskemangel eller anden problemstilling.

 

Hvordan får jeg kontakt til hjemmesygeplejen: Mandag til fredag i tidsrummet 11.00 - 13.30 på 76 29 28 00,
udenfor dette tidsrum vil kun helt akutte henvendelser blive viderestillet til den relevante hjemmesygeplejerske mandag til torsdag 07.45-15.30 og fredag 07.45-13.45 via Servicecentret på 76 29 28 00

Udenfor Servicecentrets åbningstid kontaktes Service og Beredskab på tlf. 76 29 27 70, herfra vil de kunne videreformidle en kontakt til hjemmesygeplejen.

 

s om tilbud til borgere med sår

Horsens Kommunes tilbud til borgere med sår

Læs vejledningen om kompressionsstrømper

Kompressionsstrømpe

 

 For yderligere oplysninger kontakt

Hjemmesygeplejen Ceres

Tlf : 76 29 28 00

Telefontid: Hverdage 11.00-13.30
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk 

Konstitueret daglig leder:
Annegrethe Feldborg Christensen
Tlf: 76 29 37 38
E
-mail: afc@horsens.dk

Hjemmesygeplejen Lindehøj

Tlf : 76 29 28 00
Telefontid: Hverdage 11.00-13.30
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Konstitueret daglig leder:
Mette Justesen Nielsen
Tlf: 76 29 37 27
E-mail: just@horsens.dk

Hjemmesygeplejen Søndergården

Tlf : 76 29 28 00
Telefontid: Hverdage 11.00-13.30
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Funktionsleder for hjemmesygeplejen:
Jeanette Blicher Rumph
Tlf: 76 29 70 75
E-mail:jru@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk