Vis emner under Forside

Et ophold på en Akutplads er et tilbud til dig, der har akut behov for tættere observation, pleje, behandling og træning pga. f.eks. infektion, væskemangel eller anden problemstilling.

Vores Akutpladser er døgndækket af sygeplejersker med brede sygefaglige kompetencer. Desuden har vi fysio- og ergoterapeuter tilnyttet. Akutpladserne modtager borgere 24 timer i døgnet.

  Formålet med en akutplads:

  • at du kommer over den akutte tilstand og kan klare dig i dit eget hjem igen.
  • at forebygge, at du indlægges på et hospital.
  • at afkorte et hospitalsophold, hvis du er indlagt.

Hvordan tilrettelægges træningen?

Din pleje, behandling og træning tilrettelægger vi i samarbejde med dig og dine pårørende. Vi tager udgangspunkt i din læges plan og oplysninger fra din hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp.

Hvad indeholder en akutplads?

 • observation af din almene tilstand ifm. med f.eks. væskemangel, infektion og medicinændringer.
 • genoptræning af dine kræfter med mad og væske.
 • observation og træning af dine daglige færdigheder.
 • observation og vejledning i brug af hjælpemidler.
 • aftaler for hjælp i hjemmet fremover.

Vurderes det under opholdet, at du har ændret behov for hjælp eller en anden bolig, tager vi kontakt til din visitator.

Hvor længe varer et ophold?

Et ophold på en akutplads varer højst 14 dage og afsluttes, når din behandlingsplan er udført og de opstillede mål for indsatsen er nået.

Hvem kan få en akutplads?

Du kan henvises til en akutindsats, hvis du:

 • har akut opstået sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom.
 • har oplevet faldtilfælde eller akut nedsat funktionsevne, som ikke kræver indlæggelse.
 • er færdigbehandlet patient på sygehuset, men fortsat har behov for tæt observation, behandling og pleje.

Du skal have behov for en indsats, som kræver skærpet og højt fagligt sygeplejepersonale, og som ikke kan varetages af almen hjemmesygepleje.

Hvordan henvises jeg til en akutplads?

Du kan henvises til en akutplads enten via praktiserende læge, sygehuset, hjemmesygeplejen eller Handicap og Ældrerådgivningen.

Hvor findes akutpladserne?

Akutpladserne er på Vital Horsens Langmarksvej 85 i Horsens.

Betaling og kørsel


Der er egenbetaling for et akutophold efter gældende takster. Du skal selv sørge for og betale for transport til og fra opholdet.
For yderligere oplysninger kontakt

Akutplads

Daglig leder: 
Stella Jónsdóttir
Tlf: 76 29 37 69
E-mail: sssjo@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk