Vis emner under Forside

De overordnede mål for vore demenscentre er at:

 • Vores lejligheder er tidssvarende.
 • Vores personale på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag - med dine mål, ønsker og drømme i centrum.
 • Støtte dig til at være så selvhjulpen som muligt, så dine handlefærdigheder vedligeholdes, og udvikles med henblik på at styrke din livskvalitet.
 • Skabe fællesskaber via aktiviteter for dig, der ønsker det

Demens er en fælles betegnelse for symptomer på en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner - mest kendt er Alzheimer.

Ved mistanke om begyndende demenssygdom er det vigtigt at søge læge, så den rigtige diagnose kan stilles, og eventuel behandling kan påbegyndes så tidligt i forløbet som muligt.

I kommunen har vi en række demenskonsulenter ansat, som blandt andet kan hjælpe dig og dine pårørende med råd og vejledning om:

 • Udredning og udredningspladser
 • Daghjem
 • Aflastningspladser
 • Træning

Læs mere herunder om tilbud på demensområdet:

Café Fyrtårnet

Café Fyrtårnet er et åbent tilbud for dig med demenssygdom, dine pårørende og netværk. Cafeen danner rammen om fællesskab og samvær omkring forskellige aktiviteter og udfordringer - altid med udgangspunkt i dig.

Læs mere i vores pjece:

Daghjem og aflastning

Daghjem

Vore demensdaghjem er et tilbud for dig, der har en demenssygdom, er hjemmeboende og har brug for støtte, pleje og omsorg. Du kan deltage i aktiviteter og socialt samvær samtidig med, at dine pårørende bliver aflastet. Ved at komme på daghjemmet, får du mulighed for at udvikle og fastholde dine færdigheder - så du eventuelt kan blive længere i eget hjem.


Aflastning i hjemmet

Foruden daghjemstilbud har du mulighed for, at få personale til at komme og være sammen med dig, så dine pårørende kan blive aflastet. Du kan bevilliges op til 6 timer om ugen på hverdage.


Aflastningspladser.

Formålet med et aflastningsophold er at:

 • aflaste de ægtefæller og familiemedlemmer, der normalt varetager pleje og omsorg. 
 • vurdere din totale situation
 • yde tæt observation, omsorg, pleje og rehabilitering
 • observere og vurdere eventuel fremtidig boform

Kommunen har 4 aflastningspladser, der er beliggende i demensenheder, hvor du kan deltage i det sociale liv med de faste beboere.

Pårørendegrupper

Der er 3 pårørendegrupper i Kommunen, som befinder sig i Brædstrup, Hovedgård og Horsens.

Pårørendegrupperne mødes en gang om måneden, hvor vore demenskonsulenter vil stå for gennemførelsen af dem. Du er som pårørende meget velkommen til bare at møde op.

Møderne afholdes:

Hovedgård, Skovly:

1. tirsdag i måneden kl. 10.00-11.30


Brædstrup, Søndergården, Salonen

1. onsdag i måneden kl. 10.30-12.00


Horsens, Ceres Centret, Den gyldne hest

1. torsdag i måneden kl. 11.30-13.00

Læs mere:

Pårørendeundervisning

Der bliver afholdt pårørendeundervisning forår og efterår.

  

 


For yderligere oplysninger kontakt

Kontakt demenskonsulenter

Hotline:

Alle hverdage 12.30-13.30
Tlf. nr. 76 29 37 20
E-mail: demens@horsens.dk

Henvendelse til Hotline kan ske anonymt

Funktionsleder:
Susanne Rasmussen
Tlf. nr. 76 29 38 19
Mobil: 29 21 48 66
E-mail: suras@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk