Vis emner under Forside

Folkepensionister og førtidspensionister som har fået tilkendt pension før den 01/01/2003 kan søge om helbredstillæg. Tillægget er forbundet med sygesikringstilskuddet og dækker op til 85 % af pensionistens egen udgift til bl.a.

  • medicin
  • tandbehandling
  • fysioterapi
  • kiropraktorbehandling
  • fodterapi
  • psykologhjælp
  • høreapparater
Forudsætningen er, at sygesikringen giver tilskud til lægemidlet eller lægebehandlingen.

Helbredstillægget kan højst udgøre 85% af egen betalingen.

Ansøgningen om helbredstillæg kan du finde her eller henvende dig i Borgerservice.

Yderligere oplysninger om udvidet helbredstillæg

Folkepensionister og førtidspensionister som har fået tilkendt pension før den 01/01/2003 kan også søge om tilskud til dækning af rimelige og nødvendige udgifter til briller, fodpleje, tandproteser m.v. 

Briller

Horsens Kommune har indgået prisaftale med Louis Nielsen, Torvet 20-22, 8700 Horsens. Hvis der vælges en anden leverandør hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra Horsens Kommunes prisaftale. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en erklæring fra optikeren. Erklæringen skal udfyldes af optikeren. Ansøgningen og erklæringen sendes samlet til Horsens Kommune.

Ansøgningen om briller kan du finde her eller henvende dig i BorgerService.

Tandproteser m.v.

Horsens Kommune har indgået prisaftale med Klinisk Tandteknikker, Frederik Bajers Gade 1, 8700 Horsens. Hvis der vælges en anden leverandør hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra Horsens Kommunes prisaftale. 

Ved ansøgning om tandproteser m.v. skal du få udarbejdet et overslag hos tandlægen/tandteknikeren og bede tandlægen/tandteknikeren om at formidle kontakt til Horsens Kommune. 

Husk at medbringe dit gyldige helbredskort. 

Fodpleje

Horsens Kommune har indgået prisaftale med Fodplejer Helle Ovesen, Solvangsallé 4, 8700 Horsens. Hvis der vælges en anden leverandør hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra Horsens Kommunes prisaftale. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en erklæring fra fodplejer/fodterapeut. Erklæringen skal udfyldes af fodplejer/fodterapeut. Ansøgningen og erklæringen sendes samlet til Horsens Kommune.

Ansøgningen om fodpleje kan du finde her eller henvende dig i BorgerService.

Hvis du har en egenbetaling i forhold til det bevilgede, har du mulighed for at søge om personligt tillæg til dette. Betingelsen er, at du er omfattet af personkredsen "særligt vanskeligt stillede pensionister".

Ansøgningen om personlig tillæg kan du finde her eller henvende dig i BorgerService.


Ekspeditionstid på en ansøgning er højst 14 dage. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte BorgerService, Team 2 på telefon 76 29 29 29.

 


Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk