Vis emner under Forside
Affalsbeholder

Skolen skal i gang med at sortere affald

Skolens affald indeholder genanvendelige materialer – for eksempel mad-, papir-, glas-, hård plast- og metalaffald. De fleste affaldstyper betragtes i dag som ressourcer, som skal bruges igen og igen. På den måde kan vi spare energi, vand og nye ressourcer.

Forberedelse

Et nyt affaldssystem kræver ændringer i adfærd og rutiner hos alle på skolen. Hvis affaldssorteringen skal lykkes, er det vigtigt, at alle opgaver er planlagt, kommunikeret og meldt ud i god tid - så alle er forberedte på de nye opgaver.

Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk