Vis emner under Forside
Skolen skal sortere affaldet i alle fire affaldstyper.

Udendørsbeholder

I samarbejde med Affald og Genbrug og Ejendomscenteret vurderes skolens behov for type, størrelse og antallet af udvendige affaldsbeholder og sammen findes placeringen af affaldsbeholderne.

Indendørsbeholder

Teknisk personale på skolen har konkret kendskab til affaldssorteringen på skolen og kan afklare behovet for beholdere i de enkelte lokaler. Herefter kan der udarbejdes en plan for, hvor mange og hvilke beholdere, der skal stå i hvilke lokaler Der findes mange affaldsbeholdere på markedet. Horsens Kommune har lavet et katalog med et udvalg af beholdere, som vil passe godt i et skolemiljø. Du kan se et katalog HER. 
 

Poser

Madaffald skal indsamles i specielle poser leveret af Affald og Genbrug.  

Bruges der andet end klare poser til indsamling af de øvrige affaldstyper, bør der også tænkes i valg af farver til poserne.

Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk