Vis emner under Forside
Indvolverede aktør

Når skolen går i gang med den nye sortering af affaldet – er det vigtig at informere og inddrage alle involverede i de nye opgaver.

De vigtigste er:

• Teknisk personale
• Rengøringspersonale
• Lærere og pædagoger
• Forældre
• Elever

Teknisk personale bør inddrages fra starten af processen. De sidder allerede med en stor viden om de eksisterende affaldsrutiner på skolen – ofte er det dem, der bærer sorteringen igennem.

Det er en god idé at inddrage skolens lærere og pædagoger tidligt i processen, så de har mulighed for at tænke undervisning om affald ind i planlægning af skoleåret.

Også forældre og elever skal informeres.

Det er også vigtigt at informere elevråd, kontaktforældre, skolebestyrelse, tandpleje, skolepsykolog, talepædagog og kontorpersonale mm.Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk