Vis emner under Forside
Børn ved en affaldscontainer

Rundvisning på Horsens Kommunes Genbrugsplads

Der er mulighed for at træffe en aftale om rundvisning på Horsens Kommunes
Genbrugsplads, Endelavevej 24. Her fortæller vi om de forskellige typer affald
og om, hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer vores affald. Vi modtager besøg af
de største børn i børnehaverne til og med voksne. Rundvisningerne er gratis og
kan aftales med Anne Dorthe Christensen på telefon 76 29 26 54.

Undervisningsmateriale

Horsens Kommune har desuden lavet en folder om Mr. Trash, som på en let forståelig og
anderledes måde fortæller noget om affald og om, hvordan man kan genbruge affaldet.
Mr. Trash kan bruges som undervisningsmateriale på mellemtrinnet i folkeskolerne.
Desuden er der lavet opgaveark, hvor eleverne kan arbejde med emnet.

 Brochurer om restaffald Brochurer om madaffald 
 Brochurer om papiraffald  Brochurer om emballage
 Brochurer om spildevand  Brochurer om drikkevand
 Brochurer om klimaforandringer  
   

 

Hjemmeside

For børn i 4.-6. klassetrin har vi lavet hjemmesiden www.udmedskrald.horsens.dk.
Her kan børn og lærere finde fakta om skrald, spændende konkurrencer, sjove
jokes og interaktive spil.

På hjemmeside www.mille.horsens.dk kan du hente inspiration til, hvordan man i
børnehaver og indskolingen kan arbejde med emnet miljø. Hjemmesiden giver
ideer til, hvordan genbrug kan blive en naturlig del af børns og voksnes hverdag
i institutionen.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk