Vis emner under Forside
Bygge- og anlægsaffald fra nedrivning

Hvis du skal til at nedrive eller renovere en bygning eller et anlæg, så skal du være opmærksom på, at byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen.

Hvis bygningen eller anlægget eller dele heraf er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, stilles der endvidere krav om, at der skal foretages en screening af bygningen, anlægget eller dele heraf for PCB.

Udover PCB kan der forekomme andre sundhedsskadelige eller miljøfarlige stoffer i byggeriet, som er vigtige at få udsorteret og bortskaffet korrekt (fx asbest, bly, cadmium, kviksølv mv.)

Læs mere om anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Hvis du som borger har asbestholdigt affald, er der mulighed for at få afhentet dette på din ejendom. Læs mere om henteordning for asbest. Håndværkere, der foretager asbestarbejde på en privat bolig, kan lade grundejeren bestille afhentning ved Horsens Kommune.

Bemærk, at hvis du eksempelvis udskifter dit gamle tag og benytter dig af henteordningen, og der i øvrigt ikke fremkommer andet affald end det, som afhentes via henteordningen for asbest affald, vil der ikke være behov for at anmelde affaldet i Byg og Miljø. Horsens Kommune har allerede registreret oplysninger om bortskaffelsen af dit asbestaffald via henteordningen. Hvis der forekommer andet byggeaffald end det, som afhentes via henteordningen for asbestaffald, så skal alt dit byggeaffald anmeldes via Byg og Miljø – også det asbestholdige.

Mindre mængder bygge- og anlægsaffald kan endvidere afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser. Læs mere om Genbrugspladser.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk