Vis emner under Forside
Madaffald
Det nytter, når du sorterer kartoffelskæller, brød, kød og andet madaffald ud af det øvrige husholdningsaffald. Madaffaldet bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til biogas og kompost. Biogassen bruges for eksempel til produktion af el, varme og brændstof til transport.

Hvis du er i tvivl, om affaldet hører hjemme i madaffaldsbeholderen, så læg det i beholderen til restaffald.

Madaffald er:

 Ja tak  Nej tak
 alt madaffald, tilberedt og råt     haveaffald (skal på genbrugspladsen)
 brugt køkkenrulle    kattegrus (skal i beholderen til restaffald)
 brød og kagerester    plastikposer (skal i beholderen til restaffald)
 fisk og fiskeben   sølvpapir (skal i beholderen til emballageaffald, 
 frugt og grønt                   hvis det er rent)
 grød, gryn og pasta  
 kaffefiltre og teposer  
 kød, knogler og ben  
 æggeskaller  Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk