Vis emner under Forside
Farligt affald

På Genbrugspladserne kan du komme af med alt det farlige affald, der normalt findes i en husholdning:

Brug originalemballagen

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen. Benyttes anden emballage, skal den tydeligt mærkes med oplysninger om indholdet. Farligt affald må ikke blandes sammen, fordi det gør det vanskeligt at behandle affaldet.

Farligt affald er for eksempel:

Afløbsrens - Afkalkningsmidler m.v. - Batterier - Fyrværkeri - Kemikalier til fotofremkaldelse - Kviksølvtermometre - Lysstofrør og lavenergipærer - Maling og malingrester - Olie- og benzinprodukter - Oliefiltre - Opløsningsmidler (acetone, terpentin, petroleum m.v.) - Plante- og skadedyrbekæmpelsesmidler - Spraydåser med restindhold - Syrerester.

Kasserede lysstofrør og udtjent elektronisk udstyr, som for eksempel den gamle PC, er også farligt affald, der skal afleveres på Genbrugspladsen.


Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk