Vis emner under Forside
Kun klare sække

For at sikre en bedre sortering, må både borgere og virksomheder kun benytte klare sække, når de afleverer affald på genbrugspladserne.

Affald i sorte sække, andre uigennemsigtige sække og lignende må ikke tages med ind på genbrugspladserne - heller ikke selv om du har tænkt dig at tømme affaldet ud i containerne.

Klare sække giver klare fordele

Bedre miljø

Når affaldet sorteres bedre, øges mængden af affald til genanvendelse. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering. Og frem for alt havner det farlige affald, som f.eks. elektronikaffald, malingsrester mv. de rigtige steder. Alt sammen er til gavn for miljøet.

Bedre økonomi

Affald, der sendes til genanvendelse, kan oftest sælges til en god pris. Affald til forbrænding og deponering koster derimod penge. Bedre sortering af affaldet kommer derfor dig til gode via renovationsgebyret.

Bedre sikkerhed

Hjælp dig selv og pladsmanden; det bliver mere sikkert for begge parter at håndtere indholdet i sækkene – lige fra du fylder dem, til de tømmes og sorteres.

Husk, at ordningen er gældende på alle Horsens Kommunes genbrugspladser, hvor de ansatte er klar til at hjælpe dig.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk