Vis emner under Forside

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 4. juni 2014 er blevet ændret på flere punkter som et led i implementeringen af initiativerne i Affaldshåndteringsplan 2013 – 2024.

Regulativet træder i kraft fra og med 28. september 2015.

Her kan du læse mere om ændringerne i nyt Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 28. september 2015 (Standardregulativ) i forhold til tidligere gældende regulativ fra 4. juni 2014.

Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 28. september 2015 er opbygget af 2 dele:

Den generelle del indeholder almindelige bestemmelser om: 

§ 1. Formål m.v.
§ 2. Lovgrundlag
§ 3. Definitioner
§ 4. Registrering af udenlandske virksomheder
§ 5. Gebyrer
§ 6. Klage m.v.
§ 7. Overtrædelse og straf
§ 8. Bemyndigelse
§ 9. Ikrafttrædelse

Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for erhvervsaffald herunder: 

§ 10. Ordning for dagrenovationslignende affald
§ 11. Ordning for genbrugspladserne
§ 12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
§ 13. Ordning for klinisk risikoaffald
§ 14. Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald
§ 15. Ordning for forbrændingsegnet affald
§ 16. Ordning for deponeringsegnet affald
§ 17. Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere
§ 18. Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen)
§ 19. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 20. Ordning for imprægneret træ
§ 21. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse
§ 22. Ordning for Containerpladsen på Endelave.
§ 23. Ordning for husholdningslignende affald fra kommunale institutioner og virksomheder

På Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer – NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer), kan Regulativ for erhvervsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 28. september 2015 endvidere hentes.

For affald fra private husholdninger i Horsens Kommune henvises til Regulativ for husholdningsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 28. september 2015.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk