Vis emner under Forside

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 4. juni 2014 er blevet ændret på en række punkter som et led i implementeringen af initiativerne i Affaldshåndteringsplan 2013 – 2024.

Regulativet træder i kraft fra og med 28. september 2015.

Her kan du læse mere om ændringerne i nyt Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 28. september 2015 (Standardregulativ) i forhold til tidligere gældende regulativ fra 4. juni 2014.

Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 28. september 2015 er opbygget af 2 dele:

Den generelle del indeholder almindelige bestemmelser om: 

§ 1. Formål
§ 2. Lovgrundlag
§ 3. Definitioner
§ 4. Gebyrer
§ 5. Klage m.v.
§ 6. Overtrædelse og straf
§ 7. Bemyndigelse
§ 8. Ikrafttrædelse 

Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for husholdningsaffald herunder: 

§ 9. Ordning for dagrenovation
§ 10. Ordning for papiraffald
§ 11. Ordning for papaffald
§ 12. Ordning for glasemballageaffald
§ 13. Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald
§ 14. Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald
§ 15. Ordning for genbrugspladserne
§ 16. Ordning for PVC-affald
§ 17. Ordning for imprægneret træ
§ 18. Ordning for farligt affald
§ 19. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
§ 20. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 21. Ordning for bygge- og anlægsaffald
§ 22. Ordning for miljøstationerne
§ 23. Ordning for haveaffald
§ 24. Ordning for storskrald
§ 25. Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen)
§ 26. Ordning for papiraffald fra boligforeninger o. lign.
§ 27. Ordning for Containerpladsen på Endelave
§ 28. Ordning for dagrenovation i nedgravede affaldsstationer på egen grund
§ 29. Ordning for dagrenovation for offentlige affaldsstationer
§ 30. Ordning for dagrenovation i sække, på Endelave og i midtbyen
§ 31. Ordning for blandet emballageaffald af glas, metal og plast

På Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer – NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer), kan Regulativ for husholdningsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 28. september 2015 endvidere hentes.

For affald fra erhvervsvirksomheder i Horsens Kommune henvises til Regulativ for erhvervsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 28. september 2015.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk