Vis emner under Forside
HvorMegetK

Hvordan er du stillet, hvis du opbruger din ret til dagpenge?

Kontantydelse er en ydelse til personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år.

Kort fortalt

Personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år, kan modtage kontantydelse i en kortere periode.

Det gælder, hvis man ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse, og man selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil kommunen har fundet et tilbud, gælder retten til kontantydelsen også.

Hvor længe man kan modtage kontantydelse afhænger af, hvornår man opbruger sin dagpengeret.

For personer, der er fyldt 30 år, udgør kontantydelsen henholdsvis 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere svarende til kontanthjælpssatsen.

Personer under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager kontantydelse på ungesats.

Se evt. gældende satser (2017)

Mere information

Det er kommunerne, der står for udbetalingen af kontantydelse og træffer afgørelse om ret til ydelsen. Hvis du har konkrete spørgsmål om kontantydelse og ønsker at søge om tilbud, der kan give ret til kontantydelse, skal du derfor kontakte din kommune.

På borger.dk kan du få et overblik over reglerne for kontantydelse, og hvor længe du har mulighed for at modtage kontantydelse. 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13 

Visiteringer af kontanthjælpssøgende:
Mandag: 10.00 - 13.00
Tirsdag - Onsdag fra 10.00 - 12.30

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk