Vis emner under Forside

Hvor længe DNår din A-kasse har afgjort, at du har ret til dagpenge, bliver du indplaceret i dagpengesystemet. Har du ikke fået dagpenge før, bliver du indplaceret som nyledig og har ret til dagpenge i en given periode.

Vær opmærksom på at du skal stå til rådighed for at få dagpenge

Når du får dagpenge bruger du af din dagpengeret og samtidig tæller det som ledighed. Dit forbrug bliver opgjort på ugebasis. Husk, at du også bruger af din dagpengeret, og at det tæller som ledighed, når du er i beskæftigelsesfremmende tilbud - for eksempel i form af virksomhedspraktik eller løntilskud.
 

Dagpengeforløb for tidligere ledige

Har du tidligere fået dagpenge og endnu ikke sparet nok timer sammen i optjeningsperioden til igen at blive betegnet som nyledig, fortsætter du så at sige derfra, hvor du var kommet til  dit gamle dagpengeforløb.  

Når du har opbrugt din dagpengeret

Du kan få ret til at begynde på et nyt dagpengeforløb ved at spare nok løntimer sammen i optjeningsperioden.
Så snart du har sparet nok timer sammen til igen at blive betegnet som ny ledig, kan du begynde på et helt nyt dagpengeforløb - uanset om du har opbrugt din gamle dagpengeret eller ej.

Hvordan er du stillet, hvis du opbruger din ret til dagpenge?

Personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år, kan modtage kontantydelse i en kortere periode

Kontantydelse

Du få meget mere at vide om dagpengeregler mv i din a-kasse: find din A-kasse.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk