Vis emner under Forside

Hvor meget DNår det er afgjort, at du har ret til dagpenge, vil din dagpengesats blive beregnet. Hvor meget du kan få, afhænger af din indtægt i de sidste tre måneder, før du blev ledig.
Som fuldtidsforsikret har du ret til en sats, der svarer til 90 procent af din tidligere indtægt. Dog er der et maksimum for, hvor høj satsen kan være. Det er din A-kasse, som ud fra en række kriterier beregner din dagpengesats.

 

Ny beregning efter et år

Når der er gået et år, siden din A-kasse beregnede din dagpengesats, kan du få foretaget en ny beregning. Betingelsen er, at du har haft arbejde i mindst tre måneder.

 

Udbetaling

Du får udbetalt dine dagpenge bagudrettet efter nogle faste udbetalingsperioder. Hver periode slutter næstsidste søndag i måneden, hvilket vil sige, at du nogle gange får udbetalt dagpenge for fire uger og andre gange for fem uger.

 

Du skal udfylde et dagpengekort

For at få udbetalt dagpenge, skal du udfylde et dagpengekort. De fleste A-kasser lader dig udfylde kortet online.

Du skal udfylde dagpengekortet, hver gang en udbetalingsperiode er slut. Hvis din A-kasse ikke har modtaget dagpengekortet senest tre måneder efter udløbet af udbetalingsperioden, vil du som udgangspunkt ikke kunne få dagpenge for den periode.

Efter at du har indsendt dagpengekortet vil din A-kasse beregne, hvor meget du skal have udbetalt i dagpenge ud fra de oplysninger, du har givet. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at ferie og alt lønnet og ulønnet arbejde som udgangspunkt bliver fratrukket dine dagpenge.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk