Vis emner under Forside

FerieK

Nye Ferieregler

Der kan kun afholdes ferie, hvis du selv har feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, eller har modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder.

Hvis du har feriepenge, skal feriedage med dette afholdes først. 5 feriedage på et feriekort svarer til 7 kontanthjælpsdage.
Ferien skal tilrettelægges, så den er forenelig med din beskæftigelsesrettet indsats. Ferien skal aftales med din beskæftigelsesrådgiver.

Hvis du har opnået ret til ferie med ydelse, kan der afholdes i alt 4 uger fra den dato, hvor retten er opnået og 12 måneder frem. Du skal være opmærksom på, at du kun kan afholde 2 sammenhængende uger.

Er du i tvivl om du er berettiget til ferie med ydelse, skal du rette henvendelse til din beskæftigelsesrådgiver eller Ydelsesafdelingen.

Lovændring vedr. ferie ved overgang til integrationsydelse

Regeringen har netop vedtaget en lovændring som får betydning for de personer som pr. 1. juli 2016 skal overgå til integrationsydelse.

Lovændringen betyder at de personer som pr. 31.marts 2016, havde opnået ret til 5 ugers ferie med ydelse, kan afholde 5 ugers ferie, de efterfølgende 12 måneder efter rettet til ferie er opnået. Der kan dog kun afholdes 2 uger sammenhængende. Ferie afholdt inden første juli tæller med i de 5 ugers opgørelse. Når de 5 uger er opbrugt, vil der efterfølgende ikke kunne optjenes ret til mere ferie, så længe der modtages integrationsydelse.

For personer som skal overgå til integrationsydelse og i perioden 01.april 2016 - 30. juni 2016, opnår ret til 4 ugers ferie, kan de 4 ugers ferie afholdes i de efterfølgende 12 måneder, dog kun 2 ugers sammenhængende. Ferie afholdt inden første juli tæller med i de 4 ugers opgørelse.

Når de 4 uger er opbrugt, vil der efterfølgende ikke kunne optjenes ret til mere ferie, så længe der modtages integrationsydelse.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk