Vis emner under Forside

Supplerende KontanthjælpHvis du har en begrænset indtægt, kan du muligvis få supplerende kontanthjælp.
Som udgangspunkt vil indtægten blive trukket fra din kontanthjælp krone for krone. Dog bliver der set bort fra et vist beløb, hvis din indtægt kommer fra et arbejde. 
Se eventuelt satser her 

For at få udbetalt supplerende kontanthjælp skal du sende dokumentation for dine indtægter til ydelsesafdelingen. Herefter vil det blive beregnet, om du er berettiget til supplerende kontanthjælp. Vær opmærksom på, at der går cirka fem hverdage fra ydelsesafdelingen har modtaget dokumentationen, til pengene bliver udbetalt til din konto.

 

Du skal stå til rådighed og må ikke have opsigelsesvarsel

Når du får supplerende kontanthjælp, skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt skal du stå til rådighed i alle de uger, du får kontanthjælp – uanset om du får kontanthjælp en enkelt dag i ugen (supplerende kontanthjælp) eller hele ugen.
Hvis du har et opsigelsesvarsel - for eksempel i overenskomsten - skal din arbejdsgiver derfor underskrive en frigørelsesattest.

Jobcentret skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter, du er begyndt på arbejdet - ellers kan du tidligst få supplerende kontanthjælp fra den dag, jobcenteret har modtaget attesten.

Spørg Jobcentret, hvis du er i tvivl, om du skal have en frigørelsesattest til dit deltidsarbejde.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk