Vis emner under Forside

Vejmand der fejer

Bred nytteindsats i Horsens Kommune

Gadefejning, renholdelse af strande og ekstra vedligeholdelse af grønne områder samt reparation og genanvendelse af f.eks. brugte møbler, cykler og tøj er blot nogle eksempler på de "nyttejob", der kan udføres af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Nytteindsatsen har en varighed af maks. 13 uger, er på fuld tid, og skal være iværksat inden 4 uger, men da Horsens Kommune arbejder med straksaktivering, vil mange kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere skulle starte op i løbet af få dage.

For modtagere af den nye kontantydelse gælder, at de får ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats senest en måned efter, at de er begyndt at modtage ydelsen.
Indsatsen skal vare i mindst 13 uger og som minimum i 20 timer om ugen.
Forløbet kan sammensættes af følgende tilbud:
• Privat eller offentligt løntilskudsjob i højest 13 uger
• Virksomhedspraktik i højest fire uger
• Jobrotation
• "Nyttejob" med et fast timetal på 20 timer om ugen

Idéen er, at kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere fremover skal gøre en indsats for deres ydelse. Samtidig skal nytteindsatsen motivere dem til i stedet at få et job eller en uddannelse. Det skal bemærkes, at det er fuldt arbejdsdygtige personer, der omfattes af indsatsen – bl.a. åbenlyst uddannelsesparate unge under 30 år og alle jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Nytteindsats må ikke erstatte eksisterende arbejdsfunktioner eller være konkurrenceforvridende, og medarbejderrepræsentanter er i hvert tilfælde med til at dokumentere, at der er tale om en opgave, som ellers ikke ville blive løst.

Jobcenteret har nedsat en særlig nytteenhed til at varetage indsatsen.

Kontaktperson vedr. "jobparate kontanthjælpsmodtagere" og "åbenlyst uddannelsesparate unge":
Afdelingsleder Hanne Christiansen, hac@horsens.dk , mobil: 22 28 83 06

 

 


Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk