Vis emner under Forside

Projekter

Unge hjemløseprojekt i Horsens kommune - Hvad er hjemløsestrategien i Horsens Kommune?

En indsats der over de næste år skal sigte på, at:

 • Reducerer antallet af unge hjemløse og unge med risiko for hjemløshed i Horsens Kommune.
 • Etablerer et tværorganisatorisk samarbejde, der sikrer en tidlig og sammenhængende indsats gennem afprøvning og tilpasning af en kommunal samarbejdsmodel, Vejen til uddannelse og beskæftigelse samt Housing First-metoden.

Ud fra følgende principper:

 • Bolig kommer først, hvis man er hjemløs skal det afhjælpes ved at man får egen bolig.
 • Andre problemer søges afhjulpet når borgeren er etableret i egen bolig.
 • Bostøtten retter sig udelukkende mod at modvirke ny hjemløshed.

  De metoder der bliver brugt retter sig mod:

 • Motivationsstøtte og hjælp til boligsøgning.
 • Nedlæggelse af interne barrierer.
 • Bostøtte, der sikre fastholdelse af boligen.
 • Bostøtten gives med afsæt i borgerens ønsker.”

  Læs mere på: Unge hjemløseprojekt

BoSelv
–  Er en
app, der beskriver de gøremål, der er i forbindelse med at bo alene, og som kan hjælpe dig i dagligdagen.

Læs mere på: boselv.nu


 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk