Vis emner under Forside

Ansat på særlige vilkår

Selv om du har mistet en del af din arbejdsevne, er det muligt at bevare en plads på arbejdsmarkedet. Det kan være gennem aftaler på arbejdspladsen, gennem et fleksjob eller et skånejob. Begrænsningerne i arbejdsevnen skal anses for varige og så væsentlige, at arbejdsevnen er nedsat med mindst halvdelen.
Du kan læse mere om de forskellige jobtyper, der handler om ansættelse på særlige vilkår herunder.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk