Ansat på særlige vilkår

Selv om du har mistet en del af din arbejdsevne, er det muligt at bevare en plads på arbejdsmarkedet. Det kan være gennem aftaler på arbejdspladsen, gennem et fleksjob eller et skånejob. Begrænsningerne i arbejdsevnen skal anses for varige og så væsentlige, at arbejdsevnen er nedsat med mindst halvdelen.
Du kan læse mere om de forskellige jobtyper, der handler om ansættelse på særlige vilkår herunder.
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk