Vis emner under Forside

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne, og alle muligheder for revalidering er afprøvet, kan Jobcenter Horsens godkende dig til fleksjob. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan blive godkendt, hvis du er over Folkepensionsalderen (65 år) eller, hvis du modtager førtidspension. Førtidspensionister kan i stedet få et job med løntilskud. Fleksjob
Når du bliver godkendt til fleksjob, vil du få mulighed for at blive ansat i en stilling på særlige vilkår enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. I stillingen bliver der taget hensyn til de skånebehov, du har, og du vil få løn fra arbejdsgiver, for den arbejdsindsats du reelt yder, samt supplerende ydelse fra kommunen.

Fleksjob er midlertidige.
Personer over 40 år kan dog efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
Det er først muligt, at blive ansat i et fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.
Dog gælder kravet om de 12 måneders ansættelse ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Mens du venter på et fleksjob
Du kan selv søge efter et fleksjob på lige fod med andre ledige, og som ledighedsydelsesmodtager skal du være aktivt jobsøgende og til rådighed for fleksjob, bl.a. ved at have dit CV tilgængeligt på Jobnet.

Du er med til at fastlægge løn og arbejdsvilkår
Så snart der er et fleksjob klart til dig, vil din løn og dine arbejdsvilkår blive fastlagt i samarbejde mellem dig, din arbejdsgiver, fagforeningen og jobcenteret. Som udgangspunkt vil det ske efter den gældende overenskomst på området.

Fleksjob i egen virksomhed
Det er fortsat muligt for selvstændige at få tilskud til et fleksjob i egen virksomhed. 
I ordningen for selvstændige bliver der alene set på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i egen virksomhed, og tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. 
 

Se mere på www.fleks.nu Link til www.fleks.nu

 

Læs mere: 

Du kan også læse mere i vores pjece om fleksjob.

Du kan også læse mere om betingelserne for at blive godkendt til fleksjob, og hvilke muligheder du har, når du er blevet godkendt, ved at læse pjecen om fleksjob fra det centrale handicapråd.

 

Du kan endvidere læse vores pjecer om ledighedsydelse og ferie og ledighedsydelse


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13 

Visiteringer af kontanthjælpssøgende:
Mandag: 10.00 - 13.00
Tirsdag - Onsdag fra 10.00 - 12.30

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk