Vis emner under Forside

 JobOgHandikap

Selvom du sidder i kørestol, kan du godt arbejde som skolelærer. Selvom du har fysiske mén efter et trafikuheld, kan du godt arbejde på et lager. Og selvom du er blind, kan du godt arbejde i et fag, hvor du jævnligt skal udfylde blanketter. Kort sagt er en funktionsnedsættelse ingen hindring for at arbejde. Det handler bare om at bruge de muligheder, der er.

 

Mange har en funktionsnedsættelse 

I Danmark har op mod 20 procent af befolkningen en funktionsnedsættelse – enten synligt eller usynligt. Mange af dem arbejder helt på linje med alle andre, men for nogen betyder funktionsnedsættelsen, at der er opgaver, de ikke kan løse.

Er du i den situation, kan du benytte dig af forskellige ordninger, der skal sikre, at du har de samme muligheder som alle andre. Ved at bruge ordningerne får du lettere ved at beholde dit nuværende arbejde eller finde et nyt.
 

Læs mere om dine muligheder herunder


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk