Vis emner under Forside

Vejledningsforloeb

Når du er ledig, kan du som et led i din aktivering blive tilbudt såkaldt vejledning/opkvalificering. Begrebet dækker over mange forskellige forløb, hvor formålet er at forbedre dine faglige, sproglige eller sociale kompetencer, så du bliver bedre rustet til at finde et arbejde.
Det kan for eksempel ske i form af:

  • Korte vejlednings- og afklaringsforløb, fx kursus i jobsøgning.
  • Særligt tilrettelagte projekter/uddannelsesforløb, fx danskundervisning.
  • Helt ordinære uddannelsesforløb, i princippet alle former for uddannelse.

Hvad du helt konkret får tilbudt og, hvor længe dit forløb varer, vil altid blive afgjort ud fra en vurdering af dine ønsker og muligheder.

Vær opmærksom på, at du - med mindre andet er aftalt med din beskæftigelsesrådgiver - skal stå til rådighed, mens du deltager i et vejlednings/opkvalificeringsforløb. Ellers risikerer du at miste retten til dine dagpenge eller din kontanthjælp.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk