Vis emner under Forside

 OfteStilledeSpørgsmål

Her på siden er samlet nogle af de typiske spørgsmål, vi får om sygedagpenge. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål her, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.  

Hvad bliver mine oplysninger i oplysningsskemaet brugt til?
De oplysninger, du giver i oplysningsskemaet bruger vi alene til en første vurdering af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig tilbage til job. Så jo bedre du udfylder skemaet, des bedre kan vi hjælpe dig.  

Jeg modtager løn fra min arbejdsgiver, mens jeg er sygemeldt. Hvorfor skal jeg så til samtale hos jobcentret?
Når du modtager løn under sygefravær, har din arbejdsgiver mulighed for at få udbetalt sygedagpengerefusion, dvs. at din arbejdsgiver får de sygedagpenge, som du ville have fået, hvis du ikke modtog løn.
Kommunen udbetaler altså sygedagpenge, fordi du er sygemeldt, og Jobcentret er derfor forpligtet til at støtte dig til hurtigst muligt at kunne vende tilbage til dit arbejde.

Hvorfor har jeg fået brev om, at jeg skal bestille tid hos lægen, så der kan blive lavet en attest inden jeg skal til samtale på Jobcentret?
Alle, der forventer at være sygemeldte i mere end 8 uger, skal have lavet en lægeattest hos egen læge inden første opfølgningssamtale i kommunen. Attesten skal laves på baggrund af en konsultation med din læge, og lægen skal i attesten lave en vurdering af hvornår, i hvilket omfang og på hvilke vilkår, du vil kunne genoptage dit arbejde.
Læs mere om attesten i denne pjece:

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?
Retten til sygedagpenge ophører, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Det gælder også, selvom du stadig er syg og derfor ikke kan raskmeldes til dit job eller din a-kasse.
Sygedagpengeretten kan i nogle situationer forlængelses udover de 22 uger. Jobcentret vil orientere dig om mulighederne inden de 22 uger udløber.
Hvis din sygedagpengeret ophører inden du kan raskmeldes til dit job eller din a-kasse, har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Du kan læse mere om reglerne i denne pjece: 

Læs mere om jobafklaringsforløb her.

Må jeg holde ferie?
Som sygemeldt må du som hovedregel ikke holde ferie. Ønsker du at holde ferie, skal du kontakte Jobcenter Horsens, som så tager stilling til dit ønske. 

Kan jeg gennem revalidering få den uddannelse, jeg ikke fik taget, mens jeg var ung?
Vores opgave er at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til job med mindst mulig indgriben. Derfor undersøger vi først, om du kan vende tilbage til dit hidtidige job eller fagområde. Kan du ikke det, kigger vi på alternative muligheder, hvor revalidering kan være en af dem.

Læs mere om revalidering her.

Hvad er et fleksjob?
Et fleksjob er et ’almindeligt’ job, hvor der vil blive taget hensyn til de skånebehov, du har. Du får løn fra din arbejdsgiver, for den arbejdsindsats du reelt yder, samt supplerende ydelse fra kommunen. 

Kan jeg få et fleksjob?
For at få et fleksjob, skal din arbejdsevne være varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan bestride dit hidtidige job eller et andet job på normale vilkår herunder med de skånehensyn, der er nævnt under de sociale kapitler i overenskomsterne. 

Læs mere om fleksjob her.

Min kollega holder jubilæumsreception, må jeg deltage?
Ja, du må deltage i alle de sociale arrangementer, du vil i forbindelse med dit job – både på din arbejdsplads og uden for huset, f.eks. til arbejdspladsen sommerudflugt eller personaleforeningens koncertarrangementer. 

Må jeg deltage i kurser?
I nogle situationer må du gerne deltage i et kursus på dit arbejde, men det skal altid ske efter aftale med Jobcentret. Kontakt derfor altid din beskæftigelsesrådgiver, så I kan lave en konkret aftale.
Til gengæld må du deltage i alle de kurser, du har lyst og kræfter til i fodboldklubben eller ved andre fritidsaktiviteter.  

Må jeg deltage i undervisning?
I nogle situationer og i et vist omfang må du gerne deltage i fritidsundervisning, men det skal altid ske efter aftale med Jobcentret. Kontakt derfor altid din beskæftigelsesrådgiver, så I kan lave en konkret aftale.  

Må jeg træne lilleputterne?
Ja, du må udføre alle de fritidsaktiviteter, du har lyst og kræfter til.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Nye åbnings- og telefontider
fra 20. februar 2018

Mandag, tirsdag og fredag
kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
og 14:00 - 17:00 

Bemærk:

Falder udbetalingsdag på en onsdag
er Ydelsesafdelingen åben:
kl. 10:00 - 12:00

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk