Vis emner under Forside

 SygemeldtSelvstaendig

Hvis du er selvstændig, har du mulighed for at tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge i de to første uger af en sygeperiode.
Du kan læse mere om dine muligheder for at tegne forsikring på Borger.dk.

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge. Sygdom skal anmeldes til kommunen via virk.dk.

Du kan læse mere om refusion af sygedagpenge på virk.dk, hvor du kan melde dig til NemRefusion

For selvstændige erhvervsdrivende er fristen for anmodning om sygedagpenge fra kommunen senest tre uger efter første fraværsdag. Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens § 45, skal fraværet dog være anmeldt senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag afhængig af forsikringen.

Hvis du ikke bliver rask

I forbindelse med sygemeldingen vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og returnere. Jobcenteret vil herefter indkalde dig til en opfølgningssamtale med en sagsbehandler, der sammen med dig vurderer, hvad der nu skal ske.
Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og derfor er der fokus på, at du modtager på sygedagpenge så kort tid som muligt og, at du under din sygdom opretholder din arbejdsevne.
Har du været syg i længere tid, er der risiko for, at du mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor vil der som udgangspunkt være fokus på, at der bliver gjort noget aktivt for, at du opretholder din arbejdsevne.

Det vil i første omgang blive undersøgt, om du kan vende delvist tilbage til dit arbejde. Kan du det, vil der blive lavet en aftale om delvis raskmelding, hvor du får mulighed for at arbejde i det omfang, du kan, indtil du er rask.

Uanset om du vender delvist tilbage til dit arbejde eller deltager i tilbud, skal det naturligvis være foreneligt med din sygdom, og i tvivlstilfælde vil lægen blive spurgt til råds.

Som selvstændig skal du være sygemeldt mindst 50%  af din normale arbejdstid for at kunne modtage sygedagpenge. Kommunen vil derfor betragte dig som raskmeldt, når du er i stand til at arbejde mere end 50 % af din normale arbejdstid. Hvis du fortsat har brug for støtte fra jobcentret til at nå op på fuld kraft, står vi gerne til rådighed med råd, vejledning og evt. andre støttende foranstaltninger.

Læs mere i vores folder om at blive sygemeldt og i vores folder om sygedagpenge.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Nye åbnings- og telefontider
fra 20. februar 2018

Mandag, tirsdag og fredag
kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
og 14:00 - 17:00 

Bemærk:

Falder udbetalingsdag på en onsdag
er Ydelsesafdelingen åben:
kl. 10:00 - 12:00

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk