Vis emner under Forside

Nye regler kontanthjælpsloft

Det betyder kontanthjælpsloftet for dig

De nye regler om kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for, hvor meget du samlet kan modtage i:

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse,
  • Særlig støtte til boligudgifter samt
  • Boligstøtte.

 Hvis din samlede hjælp (alle tre ydelser ovenfor) er højere end det kontanthjælpsloft, som gælder for dig, vil din særlige støtte og/eller boligstøtte blive sat ned.

Du vil senest september 2016 få en afgørelse fra kommunen om, hvilket kontanthjælpsloft, der gælder for dig.

Kontantloftsberegner

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Her kan du se en kort film om, hvad kontanthjælpsloftet går ud på, og hvad det kan betyde for dig. 

 

Se en oversigt over de forskellige kontanthjælpslofter her.


Kontanthjælpsloftet gælder fra 1. oktober 2016

Kontanthjælpsloftet får først betydning for, hvad du får udbetalt fra den 1. oktober 2016. Din boligstøtte og/eller særlige støtte kan derfor ikke blive sat ned inden da på grund af kontanthjælpsloftet.

Din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp bliver ikke nedsat, som følge af kontanthjælpsloftet. Du bliver ikke berørt af kontanthjælpsloftet, hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke udbetales boligstøtte til din husstand.


Du får nærmere besked i september 2016

Du vil i september måned 2016 få en afgørelse fra Udbetaling Danmark, hvor der står, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte for oktober måned.

Udbetaling Danmark vil modtage de nødvendige oplysninger fra kommunen, herunder grænsen for hvor meget du kan få udbetalt i samlet hjælp. Oplysningerne bruger Udbetaling Danmark til at afgøre, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte. Du vil få brev fra Udbetaling Danmark, når der sker ændringer i dine forhold, som har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte.

Du får først besked i september 2016, fordi din situation kan nå at ændre sig i de næste måneder.

Større gevinst ved arbejde

Hvis du tager arbejde – selv i få timer – får du dels en indtægtsfremgang og samtidig kan du få udbetalt mere af den boligstøtte eller særlige støtte, du måtte have mistet på grund af kontanthjælpsloftet.

Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlig støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på www.borger.dk

Pjece: pjece kontanthjælpsloft 

Har du spørgsmål til kontanthjælpsloftet, kan du kontakte Ydelsesafdelingen på tlf.76 29 29 29.
Se mere under kontaktoplysninger.
For yderligere oplysninger kontakt

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Mandag-tirsdag kl. 9-13
Onsdag lukket
Torsdag  kl. 9-13 og kl. 15-17
Fredag kl. 9-13

Telefontider:
Mandag til tirsdag kl. 10-13
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-13 og kl. 15-17
Fredag kl. 10-13

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk