Vis emner under Forside

Nye regler ferie

Ferieregler for modtagere af integrationsydelse

Personer, som modtager integrationsydelse, optjener ikke ret til ferie og vil derfor kun kunne holde ferie, hvis der er optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. 

Regeringen har netop vedtaget en lovændring som får betydning for de personer som pr. 1. juli 2016 skal overgå til integrationsydelse.
Lovændringen betyder at de personer som pr. 31.marts 2016, havde opnået ret til 5 ugers ferie med ydelse, kan afholde 5 ugers ferie, de efterfølgende 12 måneder efter rettet til ferie er opnået. Der kan dog kun afholdes 2 uger sammenhængende. Ferie afholdt inden første juli tæller med i de 5 ugers opgørelse. Når de 5 uger er opbrugt, vil der efterfølgende ikke kunne optjenes ret til mere ferie, så længe der modtages integrationsydelse.
For personer som skal overgå til integrationsydelse og i perioden 01.april 2016 - 30. juni 2016, opnår ret til 4 ugers ferie, kan de 4 ugers ferie afholdes i de efterfølgende 12 måneder, dog kun 2 ugers sammenhængende. Ferie afholdt inden første juli tæller med i de 4 ugers opgørelse.
Når de 4 uger er opbrugt, vil der efterfølgende ikke kunne optjenes ret til mere ferie, så længe der modtages integrationsydelse.


Nye ferieregler for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp

Fra 1. april 2016 ændres retten til ferie fra 5 uger til 4 uger for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Desuden er der indført en begrænsning på den enkelte ferieperiodes længde, således at den højst kan vare 2 uger sammenhængende.


Overgangsordning
 

Der gælder for de nye regler en overgangsordning for de personer, som ved lovens ikrafttræden den 1. april 2016, havde opnået ret til 5 ugers ferie, med afholdelse indenfor de efterfølgende 12 måneder. 

Overgangsordningen betyder, at den ferie, som er afholdt inden 1. april 2016, indgår i de 5 ugers ferie. For ferie der er opnået ret til, men ikke afholdt inden 1. april 2016, gælder at der KUN kan afholdes 2 ugers sammenhængende ferie efter 1. april 2016, med mindre ferien inden da har været aftalt med din beskæftigelsesrådgiver og Ydelsesafdelingen. 

Når de 5 ugers ferie er afholdt og det individuelle nye ”ferieår” starter, kan der kun afholdes 4 ugers ferie inden for de efterfølgende 12 måneder med en sammenhængende periode på 2 uger. 

 

Hvis du vil vide mere 

Hvis du har spørgsmål til de nye ferieregler, kan du kontakte Ydelsesafdelingen på tlf.76 29 29 29.
Se mere under kontaktoplysninger.


For yderligere oplysninger kontakt

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Nye åbnings- og telefontider
fra 20. februar 2018

Mandag, tirsdag og fredag
kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
og 14:00 - 17:00 

Bemærk:

Falder udbetalingsdag på en onsdag
er Ydelsesafdelingen åben:
kl. 10:00 - 12:00

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk