Vis emner under Forside

Her kan du finde en lang række nyttige informationer om vores tilbud til børn og unge fra 0 til 18 år. Tilbuddene omfatter kommunens dagpleje og daginstitutioner, folkeskoler, fritidstilbud, børnesundhedstilbud, rådgivnings- og vejledningstilbud til børn, unge og familier.

Du kan desuden finde information om ydelser til børnefamilier, om støtte til børn med indlærings- og sprogvanskeligheder samt rådgivning og støtte til udsatte børn og unge.

I højre side finder du en række hurtige genveje til blandt andet selvbetjeningsmuligheder på nettet samt kontaktinformation.

Forvaltning af Uddannelse og Arbejdsmarked

Uddannelse og Arbejdsmarked har ansvaret for udvikling og drift af pædagogiske tilbud og undervisning af børn og unge, rådgivning samt vejledning af børn, unge og familier i forhold til uddannelsesområdet.

Forvaltning af Familie og Forebyggelse

Familie og Forebyggelse har ansvaret for rådgivning og vejledning af udsatte børn, unge og familier. Derudover har forvaltningen ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge samt tilsyns- og myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet.
For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 34 00
E-mail: familieafdelingen@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 15.30
Torsdag: kl. 8.30 - 17.00
Fredag: kl. 8.30 - 13.30

Modtagelsen Familieafdelingen 

Udenfor almindelig åbningstid kan der ved 
absolut akutte situationer tages kontakt til
Horsens Politi på tlf. 114, der vil videreformidle
til Rådighedsvagten. 

 
Indholdsansvarlig Anna Storgaard, ansto@horsens.dk