Vis emner under Forside
  • PPRs småbørnspsykologer, tale-hørelærere og fysio/ergoterapeuter deltager i konferencer i dagplejen, vuggestuer og børnehaver, hvor personale og forældre kan fremlægge deres bekymring i forhold til et barns udvikling og trivsel.
  • Her drøftes problemstillingen omkring barnet, og der fokuseres på de ressourcer der findes hos barnet og i omgivelserne.
  • På denne baggrund vejledes/rådgives de voksne omkring barnet i hvordan de kan ændre deres indsats overfor barnet. Drøftelsen på konferencen kan føre til flere konsultative møder.
  • Hvis det vurderes relevant og nødvendigt, kan barnet indstilles til PPR, hvor der oprettes en sag på barnet.
  • PPR laver en pædagogisk psykologisk vurdering på baggrund af f.eks. afklarende samtaler, observationer, spørgeskemaer, testning, etc.
  • I vurderingen gives forslag til pædagogisk indsats i forhold til barnet og de voksne omkring barnet. Det kan f.eks. ske ved specifikke vanskeligheder i forhold til sprog- og taleudviklingen, hvor tale-høre læreren samarbejder med både forældre og personale om, hvordan barnet kan støttes.

Indholdsansvarlig Laila Berthelsen, bulb@horsens.dk