Vis emner under Forside


Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledning af unge uden uddannelse.

I Horsens kommune varetager UU vejlederne vejledning af unge op til 30 år om valg af uddannelse og erhverv. Det betyder, at når eleverne skal have samtaler med en vejleder, i erhvervspraktik, på introduktionskurser, i brobygning etc., så er det UU , der formidler og koordinerer.

UU Horsens er ansvarlig for at tage kontakt til unge 15-17-årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som har brug for vejledning om uddannelse og erhverv samt brug for hjælp til udarbejdelse af en uddannelsesplan. Ligeledes vil UU Horsens vejlede unge 19 - 30-årige om valg af uddannelse.

UU Horsens samarbejder med kommunens grundskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, organisationer, andre vejledningsordninger m.fl. for at sikre en sammenhængende og kvalificeret vejledning.

UU Horsens er en del af Ungeenheden, som varetager kommunens samlede vejledning og indsats for unge, der ikke har en uddannelse.


Vejledningen i UU omfatter

 • vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, og vejledning i udarbejdelse af uddannelsesplan
 • vejledningsaktiviteter
 • andre valgforberedende tilbud

Hvem kan få vejledning? 

UU tilbyder personlig vejledning til:

 • elever i folkeskolens 7. - 10. klasse
 • unge under 18 år med bopæl i kommunen, som er i en utilfredsstillende situation, hvad angår vejledning, uddannelse eller beskæftigelse
 • unge i alderen 18 - 30 år med bopæl i kommunen, som selv henvender sig til UU.

Overordnede formål med UU Brochure Ungdomsuddannelserne 2016

 • sikre bedre kvalitet og sammenhæng i vejledningen 
 • styrke elevernes kompetence til at udarbejde en realistisk uddannelsesplan 
 • begrænse frafald på ungdomsuddannelserne 
 • styrke det tværsektorielle samarbejde 
 • lave en mere målrettet vejledning for unge med særlige vejledningsbehov 
 • sikre en sektoruafhængig vejledning 
 • fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne 
 • fremme innovation og iværksætteri

For yderligere oplysninger kontakt

Ungeenheden
Christiansholmsgade 23
8700 Horsens
Tlf.: 76293080
E-mail: ungeenheden@horsens.dk 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk