Vis emner under Forside
Skal dit barn på efterskole?

www.efterskole.dk finder du link til de enkelte efterskolers hjemmesider samt priser og information om ledige pladser.
Her kan du beregne, hvad du selv skal betale for et efterskoleophold samt bestille materiale om efterskolerne i Danmark. 

Du kan få vejledning hos Efterskolernes Sekretariat, tlf. 3312 8680. Elevstøtte søges gennem efterskolen, som hjælper med at udfylde ansøgningsskemaer. 

Horsens Kommune giver ikke tilskud til efterskoleophold.

Specialefterskoler


I Horsens Kommune er det politisk besluttet, at der ikke gives tilskud til specialefterskole for elever i svære skriftsproglige vanskeligheder.

Baggrunden for beslutningen er, at Horsens kommunale skolevæsen har udviklet relevante og passende tilbud for elever i ovennævnte kategori.

Alle skoler i kommunen kommer inden for de kommende to år gennem et undervisningsforløb ”IT-støtte i almenundervisningen”. Det sikrer, at alle lærere i alle fag kan anvende CD-ORD som alment undervisningsværktøj og som kompensation ved læsning og skrivning. Projektet har stor national interesse.

Kurset ”Fine Readers” samt læseklasserne sikrer, at elever i omfattende skriftsproglige vanskeligheder, får et tilbud, der kan støtte op om deres læring.

Endelig er der høj grad af kursusvirksomhed samt netværk i kommunalt regi. Det giver lærerne mulighed for at være opdaterede på læse-/staveudvikling i almenundervisningen - samt viden om de nyeste muligheder for tiltag ved læse-/stavevanskeligheder og evaluering af elevers læse-/staveudvikling.


Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk