Vis emner under Forside
Der er plads til alle!

Alle har et behov for at høre til. Børn, unge og forældre har krav på at være med i fællesskabet og ikke blive flyttet væk fra det. Man skal ikke bare ”have lov” til at være med, man har ret til at være aktive deltagere i fællesskabet på lige fod med de øvrige børn.

Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab
For at styrke fællesskabet vil vi styrke almenområdet. Almenområdet skal styrkes via øget inklusion, og det skal ske ved både faglige initiativer og nye muligheder. Inklusion betyder at invitere dem, der tidligere har været lukket ude, til at ”komme indenfor”.


Forskellighed er berigende
Vores udgangspunkt er, at vi er alle ”født inde”, og at vi alle er ”en” uden, at vi behøver at være ens. Børn og unge skal lære om forskellighed, og de skal møde mangfoldighed og forskellighed og lære at begå sig i mangfoldige fællesskaber. Det skal betragtes som en gave – ikke en byrde – at møde mennesker, der er anderledes end os selv. Man skal ikke tænke, at man storsindet tilpasser sig og lever med de anderledes – forskelle bør tværtimod betragtes som berigende.

Når ”jeg” møder det anderledes, bliver min horisont større, og jeg lærer at samarbejde, håndtere modsætninger og blive mere tolerant i verden. Forældrene er grundlæggende dem, der lærer deres børn at indgå i fællesskaber. Forældre skal også forpligte sig på at tage et ansvar for ”de andres børn” og for fællesskabet.


Fortællingen om os
Vores mål er, at alle børn trives – både hver for sig og i fællesskaber. Forskningen viser, at det at trives i et fællesskab er en vigtig forudsætning for, at det enkelte barn kan udvikle sig og lære både personligt, socialt og fagligt. Vi vil sætte positivt fokus på barnets og den unges relationer og udviklingsmuligheder frem for på mangel-beskrivelser og diagnoser ud fra den tankegang, at ”vi er de fortællinger, der bliver fortalt om os”.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk