Vis emner under Forside

Nationale mål for folkeskolen

Med skolereformen fra 2014 blev opmærksomheden omkring elevernes læring og trivsel styrket. Alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og de skal trives i skolen. Samtidig skal betydningen af elevernes sociale baggrund mindskes.

Målene skal nås gennem en længere og mere varieret skoledag for alle elever, bl.a. gennem mere motion og bevægelse i skolen, understøttende undervisning, tid til faglig fordybelse, åben skole og meget mere.

De overordnede mål for skolereformen er konkretiseret i fire nationale mål folkeskolen:

  1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
  4. Elevernes trivsel skal øges.

Hvert år udarbejder Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling en statusredegørelse, som følger op på, hvorvidt folkeskolerne i Danmark har nået målene eller ej.

Horsens Kommune afrapporterer også på de nationale resultatmål i den kommunale kvalitetsrapport, som du finder her [Link indsættes].

Lokale mål for folkeskolen

I Horsens Kommune er de nationale resultatmål suppleret med en række lokale mål. Målene er samlet inden for fokusområderne:

  1. Læring
  2. Trivsel
  3. Personlig mestring og
  4. Samskabelse.

Du kan læse mere om de lokale mål for folkeskolen her.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk