Vis emner under Forside
Mål- og resultatstyring
Med afsæt i folkeskolereformen har Børne- og Skoleudvalget besluttet en styringsmodel for de kommunale dagtilbud og skoler, der bygger på mål- og resultatstyring.

Styringsmodellen betyder, at:
• Vi har fokus på mål og resultater
• Vi skaber øgede frihedsgrader i opgaveløsningen lokalt
• Vi fastsætter få, konkrete resultatmål, som vedrører kerneopgaven.

Børne- og Skoleudvalget har desuden besluttet at resultatmålene skal være fokuserede på følgende områder:
1. Elevernes læring (de faglige kompetencer)
2. Elevernes trivsel
3. Elevernes personlige mestring/robusthed (de personlige og sociale kompetencer)
4. Skolernes samskabelse med det omgivende samfund.

Skolechefen indgår en kvalitetsaftale med hver skoleleder. Kvalitetsaftalen indeholder få, konkrete resultatmål inden for de fire fokusområder, som er nævnt ovenfor.

De nuværende kvalitetsaftaler gælder for skoleåret 2014/15 og 2015/16.

For ud for skoleåret 2016/17 skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til, om fokusområderne skal fornyes.

Vi følger op på, hvordan det går elevernes læring, trivsel og personlige mestring samt med skolernes samskabelse i kvalitetsrapporten. Næste kvalitetsrapport forventes at ligge klar i december 2015.

Årshjul for kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter på skoleområdet:


Årshjul for kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter på skoleområdet


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk